ยารา ชาฮิดี

50% ของยอดขายทั้งหมดจะเป็น Eighteen x 18

50% ของยอดขายทั้งหมดจะเป็น Eighteen x 18

โหวต

$15

เราโหวตต่อไป

$15

การกุศล

ด้วยแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ Eighteen x 18 เรากำลังมีส่วนร่วมกับรุ่นของเราเพื่อพูดความจริง กระตือรือร้น และลงคะแนนเสียง! องค์กรได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกดำเนินการและระบุปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเราผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของเรา เราให้ความรู้ Gen-Z เกี่ยวกับความสำคัญของการลงคะแนน สนับสนุนการลงทะเบียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนของเราใช้อำนาจของตนเพื่อให้เสียงของเราได้รับการได้ยิน